Isbjørnen har været et elsket Coca-Cola-ikon lige siden, den var med i en trykt reklame i 1922.

Isbjørnen tilbringer sit liv på den arktiske havis, hvor den jager, lever og formerer sig. Men, havisen smel-ter i en hidtil uset fart, og som den trækker sig længere tilbage hver sommer, mister isbjørnen mere af sit levested og primære jagtareal. Da isbjørnens habitat er truet, er den overlevelse det også. Efterhånden som klimaforandringer smelter havis og flytter isflagerne længere væk fra hinanden, fremskriver the U.S. Geological Survey, at to tredjedele af isbjørnene vil være væk i 2050.

The Arctic Home voksede frem af et eksisterende partnerskab mellem Verdensnaturfonden (WWF) og Coca-Cola, som fokuserede på bevarelsen af ferskvand og en fælles interesse i at beskytte isbjørnens habitat. Coca-Cola har støttet Verdensnaturfondens arbejde med at beskytte isbjørnene i de seneste fire år.

Partnerskabet The Arctic Home skal bidrage til at sikre, at isbjørnen også har et hjem i fremtiden. Vores fælles mål er, at øge kendskabet og rejse midler, så isbjørne og mennesker kan leve i fredelig sameksi-stens i det arktiske område.

Beskyttelsen af de arktiske egne omfatter et samarbejde med de oprindeligt hjemmehørende lokalsam-fund, støtte til forskning og iværksættelse af naturbevaringsprojekter sammen med vigtige samarbejds-partnere. Verdensnaturfonden arbejder i dag sammen med arktiske beboere og regeringer om at udvikle en langsigtet plan for isbjørnens fremtid.

Når Nordpolen er væk, er isbjørnen det også

Den forsvundne havis på grund af det ændrede klima gør isbjørne sårbare på deres nuværende levested. "Når Nordpolen er væk, så er isbjørnen det også," sagde Carter Roberts, som er formand og CEO for Ver-densnaturfonden. "Dyrebare levesteder for isbjørnene forsvinder i en foruroligende fart, og uden indgri-ben vil denne prægtige bjørn forsvinde. Succesen af samarbejdet omkring Arctic Home har givet mig for-nyet håb for isbjørnens fremtid."

Hvis du vil vide mere om indsatsen og de udfordringer, som isbjørnen står over for, og se hvad du kan gøre for at tale aktivt del i naturpleje, så besøg Arctic Home hjemmesiden https://www.arctichome.dk/