Coca-Cola med ambitiøst bæredygtigt emballeringsmål | Coca-Cola Danmark

data-server-hbs-enabled="false">

Coca-Cola med ambitiøst bæredygtigt emballeringsmål | Coca-Cola Danmark

Coca-Cola med ambitiøst bæredygtigt emballeringsmål | Coca-Cola Danmark

data-server-hbs-enabled="false">

Coca-Cola med ambitiøst bæredygtigt emballeringsmål | Coca-Cola Danmark

data-server-hbs-enabled="false">

Coca-Cola går forrest for sin industri med en ambitiøs målsætning om, at indsamle og genbruge emballager svarende til den mængde flasker og dåser vi sælger på verdensplan inden 2030.

 

Stigende affaldsmængder på gader, strande og i verdenshavene er et tiltagende problem i verden. En stor del af affaldet består af brugte emballager fra mad- og drikkevarer, og Coca-Cola bærer et stort ansvar for at bidrage til at løse disse globale affaldsproblemer. Derfor har The Coca-Cola Company sat sig denne ambitiøse målsætning, som på verdensplan benævnes ”World Without Waste”.

 

 

"Her hos The Coca-Cola Company har vi et vigtigt og ambitiøst mål: at genindsamle og genbruge en flaske eller dåse for hver og én vi sælger inden 2030” 

 

 

Vores globale ambition

 

The Coca-Cola Company, og dets globale netværk af aftapningspartnere, vil tackle den ambitiøse målsætning gennem et fornyet fokus på hele emballagens livscyklus – lige fra hvordan flasker og dåser designes og produceres, til hvordan de kan genbruges.

 

”Forbrugere verden over bekymrer sig for vores planet. De ønsker og forventer, at virksomheder som vores går i front og muliggør en verden uden overflødigt affald”, siger James Quincey, administrerende direktør for The Coca-Cola Company. ”Gennem vores ’World Without Waste’ målsætning investerer vi i vores planet og i vores emballering og hjælper til, at verdens affaldsproblemer snart hører fortiden til”.

 

Coca-Cola har et ansvar for at hjælpe folk til at forstå, hvordan de hver især kan bidrage til at hjælpe vores planet. Ved hjælp af Coca-Colas stærke globale marketing muskel vil vi uddanne lokalsamfund verden over, i hvad, hvordan og hvor man kan genbruge. ”vi tror på at enhver emballage – uanset hvad den kommer fra – har værdi udover dens oprindelige funktion. Hvis noget kan genbruges, bør det bliver genbrugt. Plastik, glas og aluminium bør genbruges to eller tre gange, og vi vil hjælpe med at sprede budskabet” – James Quincy.

 

 

 

The Coca-Cola Company vil også fortsætte sit samarbejde med lokalsamfund, NGO’er, Branchen/industry peers og forbrugere for at gøre genbrug nemmere og lettere tilgængelig for alle. Dette skal ske ved at forbedre og etablere lokale genbrugssystemer og støtte op om politiske tiltag, som understøtter en cirkulær økonomi.

 

 

”Plastik, glas og aluminium bør genbruges to eller tre gange – Vi vil hjælpe med at sprede budskabet! ” – James Quincey

 

 

The Coca-Cola Company vil fortsat have stor fokus på at udvikle 100% genanvendelige emballager samt reducere mængden af plastik i flaskerne. Målsætningen bag ’World Without Waste’ er således en del af Coca-Colas overordnet strategi om at drive forretning på den rigtige, i stedet for den lette, måde.  – evt. slet dette afsnit

 

Vi ved godt, at der er lang vej igen – at reducerer affald og fremme genbrug af emballager er et af vores vigtigste mål og ansvar. Men selvom vi har lang vej igen, er vi fast besluttet på at gøre vores til at finde løsninger, som beskytter verden og gør den til et dejligt sted for fremtidige generationer.

 

 

FAKTABOKS

 

I de nordiske lande er Coca-Cola en del af returpantsystemet, der effektivt minimerer affaldsmængden fra drikkevareemballager (øl og læskedrikke). Dette system er ret enestående på verdensplan, men mange andre lande begynder nu at interessere sig for denne type af affaldshåndtering. Indtil disse systemer er på plads, agter Coca-Cola imidlertid at bidrage effektivt til en verden med mindre plastaffald. Denne artikel viser, hvilke initiativer, vi har taget og vil tage i den forbindelse. For verdenshavene har ingen grænsebomme. 

 

Læs mere om vores ’World Without Waste’ tiltag her.