Støtte til mennesker og lokalsamfund, hvor vi driver forretning | Coca-Cola Danmark

data-server-hbs-enabled="false">

Støtte til mennesker og lokalsamfund, hvor vi driver forretning | Coca-Cola Danmark

Støtte til mennesker og lokalsamfund, hvor vi driver forretning | Coca-Cola Danmark

data-server-hbs-enabled="false">

Støtte til mennesker og lokalsamfund, hvor vi driver forretning | Coca-Cola Danmark

data-server-hbs-enabled="false">

Ud over initiativer, der støtter miljøet og bevarer res-sourcer, arbejder vi også med projekter, der styrker den økonomiske udvikling i de lokalsamfund, vi er tilstede i.

 

"Vi investerer i bæredygtighed, fordi det gør en positiv forskel for mennesker og lokalsamfund, hvor vi opererer, beskytter det miljø, vi alle deler, og hjælper vores forretning," siger Bea Perez, som er Chief Sustainability Officer i The Coca-Cola Company.

 

Lokalt arbejder Coca-Cola sammen med sine lokale aftapningspartnere og lokale operatører om at opbyg-ge stærkere og mere aktive lokalsamfund. Partnerskaber er vigtige. Ved at kombinere den viden og de kompetencer, som virksomheder, regeringer og organisationer i civilsamfundet besidder, får man en me-get større samlet effekt, end en enkelt organisation kunne håbe på at opnå alene.