I 1984 grundlagde Roberto Goizueta, daværende bestyrelsesformand og CEO for The Coca-Cola Company, The Coca-Cola Foundation. I løbet af de seneste tre årtier er Fonden vokset fra at være en lokal fond til at være en global velgørende organisation, der i 2013 uddelte 98 millioner amerikanske dollars til omkring 134 projekter i 122 lande. The Coca-Cola Foundation har siden 1984 givet mere end 650 millioner ameri-kanske dollars til at forstærke bæredygtigheden i lokalsamfund over hele verden.

The Coca-Cola Company har givet tilsagn om at give 1 procent af forrige års driftsindtægter tilbage årligt. Dette tilsagn er givet gennem The Coca-Cola Foundation og virksomhedsdonationer. Fondens vigtigste områder er

  • Kvinder: økonomisk indflydelse og iværksætteri
  • Vand: adgang til rent vand, vandpleje og genanvendelse
  • Trivsel: en sund og aktiv livsstil, uddannelse og unges udvikling

Derudover støtter Fonden mange programmer i lokalsamfundene såsom kunst og kultur samt forebyg-gelse af HIV/AIDS.