Coca-Cola Danmark ønsker at være en aktiv partner i kampen mod fedme og overvægt. Som sådan, har vi forpligtet os til at offentliggøre årlige opdateringer om den finansiering og støtte, vi yder til forskellige partnerskaber inden for sundhed og velvære, herunder støtte til forskningsaktiviteter og eksperter inden for sundhedsvidenskab. I nedenstående opgørelse finder du en opdateret oversigt over denne støtte, dækkende perioden 1. januar 2010 til 30. september 2019.

Du vil bemærke, at opdateringen kun rummer ganske få støtteaktiviteter. Det skyldes, at vi i 2016 implementerede helt nye retningslinjer, der skærpede vilkårene for økonomisk støtte til aktiviteter inden for sundhedsrelaterede partnerskaber og forskning.

Disse retningslinjer vil danne grundlag for alle fremtidige partnerskaber og støtte til forskning inden for sundhed og velvære. Derfor venter vi, at være involveret i færre aktiviteter, hvilket vil afspejles i den årlige rapportering. Men vi vil fortsat have fuld åbenhed om de få aktiviteter, vi er involveret i.

I indeværende rapporteringsperiode, der strækker sig fra 30. september 2018 til 30. september 2019, har vi ikke ydet støtte til sådanne aktiviteter.

Vi vil fortsat årligt offentliggøre vores økonomiske støtte til sundhedsrelaterede partnerskaber, forskning og research. Vores støtte til det samfund, vi har været en aktiv del af i de sidste 80 år, vil med andre ord fortsætte. Vi glæder os til at fortælle om vores fremskridt.  

De bedste hilsner,

Thomas Oth
Country Manager
Coca-Cola Danmark

 

 

 

Navn

 

Type

 

Organisation

 

Beløb (DKK)

 

År

 

 

#HappyMoves

 

 

Partnerskab

 

DGI

1.953.000

2018

 

#HappyMoves

 

 

Partnerskab

 

DGI

1.953.000

2017

 

#HappyMoves

 

Partnerskab

 

DGI

1.480.000

 

2016

 

 

#HappyMoves

 

Partnerskab

 

DGI

 

1.480.000

 

2015

 

 

#HappyMoves

 

Partnerskab

 

DGI

 

460.000

 

2014

 

MOVE Activationa Partnerskab      International      Sport & Culture Association 4.189.000 2013

 

Totale bidrag

 

 

11.515.000

 

2010-2018