Åbenhed om partnerskaber og bidrag

Åbenhed om partnerskaber og bidrag

Coca-Cola Danmark ønsker at være en aktiv partner i kampen mod fedme og overvægt. Som sådan, har vi forpligtet os til at offentliggøre årlige opdateringer om den finansiering og støtte, vi yder til forskellige partnerskaber inden for sundhed og velvære, herunder støtte til forskningsaktiviteter og eksperter inden for sundhedsvidenskab. I nedenstående opgørelse finder du en opdateret oversigt over denne støtte, dækkende perioden 1. januar 2010 til 30. september 2017.

Du vil bemærke, at opdateringen kun rummer ganske få støtteaktiviteter. Det skyldes, at vi i 2016 implementerede helt nye retningslinjer, der skærpede vilkårene for økonomisk støtte til aktiviteter inden for sundhedsrelaterede partnerskaber og forskning.

De nye retningslinjer vil danne grundlag for alle fremtidige partnerskaber og støtte til forskning inden for sundhed og velvære. Derfor venter vi, at være involveret i færre aktiviteter, hvilket vil afspejles i den årlige rapportering. Men vi vil fortsat have fuld åbenhed om de få aktiviteter, vi er involveret i.

I indeværende rapporteringsperiode, der strækker sig fra 30. september 2016 til 30 september 2017, har vi ydet støtte til én enkelt aktivitet, HappyMoves, der samlet set andrager DKK 1.953.000.

Vi vil fortsat årligt offentliggøre vores økonomiske støtte til sundhedsrelaterede partnerskaber, forskning og research. Vores støtte til det samfund, vi har været en aktiv del af i de sidste 80 år, vil med andre ord fortsætte. Vi glæder os til at fortælle om vores fremskridt.  

De bedste hilsner,

Charlotte-V.jpg

Charlotte van Burleigh

Country Manager

Coca-Cola Danmark

 

Navn

 

Type

 

Organisation

 

Beløb (DKK)

 

År

 

 

#HappyMoves

 

 

Partnerskab

 

DGI

1.953.000

2017

 

#HappyMoves

 

Partnerskab

 

DGI

1.480.000

 

2016

 

 

#HappyMoves

 

Partnerskab

 

DGI

 

1.480.000

 

2015

 

 

#HappyMoves

 

Partnerskab

 

DGI

 

460.000

 

2014

 

MOVE Activationa Partnerskab      International      Sport & Culture Association 4.189.000 2013

 

Totale bidrag

 

 

9.562.000

 

2010-2017

I forbindelse med kontrakter med forskellige organisationer, er vi forpligtet til at indhente tilladelse til at offentliggøre ovenstående oplysninger. I det omfang det ikke er muligt at opnå en sådan tilladelse, vil oplyse de beløbet på de midler, der er tilgået disse organisationer, så de kan indgå i totalbeløbet. For Danmarks vedkommende er der ikke givet midler til organisationer siden 2010, der ikke har givet tilladelse til offentliggørelse.

Vores tilgang til finansiering af videnskabelig forskning

Der er i Danmark ikke ydet midler til forskning inden for sundhed og trivsel, men generelt gælder, at forskere, der modtager støtte fra The Coca-Cola Company:

·         Forventes at udføre forskning, der er faktuel, transparent og objektivt udført;

·         Forventes at opstille en passende formuleret hypotese og at udføre forskning, der vil besvare de relevante spørgsmål, snarere end favorisere et bestemt resultat; har fuld kontrol over undersøgelsens design, udførelse og indsamling, analyse og fortolkning af data;

·         Opfordres til at offentliggøre deres forskning; og

·         Forventes at offentliggøre deres finansieringskilder i alle publikationer og offentlige præsentationer af data.

Poster der er in- eller ekskluderet fra januar 2010 - September 2017. 


Partnerskaber og forskning inkluderet:

1. Finansiering tilvejebragt af The Coca-Cola Company, en af ​​selskabets filialer, datterselskaber eller The Coca-Cola Foundation for forskning vedrørende kostindtag, ernæring og sundhed, eller til fysisk aktivitet til juridiske enheder, der opererer i Danmark.

2. Finansiering tilvejebragt af The Coca-Cola Company, en af ​​selskabets filialer, datterselskaber eller The Coca-Cola Foundation til juridiske enheder, der opererer i Danmark inden for sundhed og ernæring, eller aktiviteter inden for fysisk trivsel.

Partnerskaber og forskning ekskluderet:

1. Finansiering tilvejebragt af The Coca-Cola Company, en af ​​selskabets filialer eller datterselskaber, eller The Coca-Cola Foundation til enheder, der ikke opererer i Danmark.

2. Finansiering, der udelukkende er tilvejebragt af vores tapperipartnere (aktiviteter finansieret i fællesskab vil blive oplyst, undtaget den del af den del af budgettet, der er finansieret af vores partnere).

Forskning i nye ingredienser, emballage, produkter eller brands.

4. Forskning om indholdsstoffer, emballage, produkter eller mærker, der ikke er relateret til kostindtag, ernæring og sundhed, eller til fysisk aktivitet.

5. Betalinger til tredjepartsudbydere af medietjenester, reklame og logistik til støtte i forbindelse med "partnerskaber" for programmer og kommunikation inden for sundhed og trivsel.

6. Betalinger på mindre end 500 DKK årligt.

I forbindelse med udarbejdelsen af denne liste, anvender vi begrebet "partnerskab" i bred forstand, med henvisning til enheder, der opererer i Danmark og som har modtaget støtte fra The Coca-Cola Company, en af ​​selskabets filialer eller datterselskaber, eller The Coca-Cola Foundation til støtte for deres programmer og kommunikationsaktiviteter inden for sundhed og trivsel, gennemført fra 2010 til 2016.

Tidsramme: 1. januar 2010 til 30 September, 2017.

Valuta: Alle beløb oplyses i DKK eksklusive moms. Når beløb er blevet konverteret fra andre valutaer til DKK er dette er gjort ved hjælp af en gennemsnitlig årlig samlet valutakurs for det år, hvor betalingen blev foretaget.

Vi har i god tro offentliggjort al relevant finansiering i forhold til sundhed og trivsel. Hvis vi uforvarende har udeladt noget, som opfylder kriterierne, der skal indgå, vil vi oplyse det i en efterfølgende opdatering, som vi foretager hvert år.

COCA-COLA ON SOCIAL

ITEMS
VIEWS
FØLGERE