Åbenhed om partnerskaber og bidrag

Åbenhed om partnerskaber og bidrag

I september 2015 offentliggjorde vore kolleger i USA en liste over økonomiske bidrag til partnerskaber og enkeltpersoner, som er ydet inden for ernæring og aktiv livsstil siden 2010. Coca-Cola Danmark forpligtede sig til at gøre det samme, og derfor offentliggjorde i december 2015 vi de bidrag, vi havde ydet til organisationer i Danmark siden 2010. I år opdateres listen igen, så det fremgår, hvad vi har ydet af bidrag i 2016.

Vi har i perioden 2010-2015 haft ét enkelt partnerskab i Danmark inden for aktiv livsstil. Partnerskabet er indgået med DGI under projektnavnet #HappyMoves. Målet med #HappyMoves er at få flere unge i bevægelse inden 2020. Den primære målgruppe er de 16-21 årige, der engageres i aktiviteter, hvor dét at udøve fysisk aktivitet kombineres med noget sjovt, musik og fællesskabet med venner; en form for tilbud, der ikke altid findes i de mere organiserede sports- og idrætsmiljøer.

Ud over det dansk finansierede partnerskabsbidrag, vi har ydet siden 2010, omfatter listen et enkelt initiativ i Danmark – MOVE Activation – der har nydt økonomisk støtte fra The Coca-Cola Foundation; vores globale fond for velgørende formål. Det drejer sig om et globalt program varetaget af International Sport & Culture Association til fremme af mere fysisk aktivitet blandt udsatte grupper. Da der er tale om en organisation, som er lokaliseret i Danmark, finder vi det også relevant at oplyse om denne økonomiske støtte.

Det totale beløb, ydet til partnerskaber siden 2010, andrager således DKK 7.609.000, hvoraf DKK 4,189,000 er tilvejebragt af The Coca-Cola Foundation.

Vi offentliggør denne liste for at sikre, at oplysninger om disse programmer og aktiviteter er let tilgængelige og forståelige for alle, der ønsker at orientere sig om det. Listen vil blive opdateret igen næste år ved samme tid.

De bedste hilsner,

Charlotte van Burleigh

Country Manager

Coca-Cola Danmark

 

Navn

 

Type

 

Organisation

 

Beløb (DKK)

 

År

 

 

#HappyMoves

 

Partnerskab

 

DGI

1.480.000

 

2016

 

 

#HappyMoves

 

Partnerskab

 

DGI

 

1.480.000

 

2015

 

 

#HappyMoves

 

Partnerskab

 

DGI

 

460.000

 

2014

 

MOVE Activationa Partnerskab      International      Sport & Culture Association 4.189.000 2013

 

Totale bidrag

 

 

7.609.000

 

2010-2016

    a) Finansieret af The Coca-Cola Foundation


I forbindelse med kontrakter med forskellige organisationer, er vi forpligtet til at indhente tilladelse til at offentliggøre ovenstående oplysninger. I det omfang det ikke er muligt at opnå en sådan tilladelse, vil oplyse de beløbet på de midler, der er tilgået disse organisationer, så de kan indgå i totalbeløbet. For Danmarks vedkommende er der ikke givet midler til organisationer siden 2010, der ikke har givet tilladelse til offentliggørelse.

Vores tilgang til finansiering af videnskabelig forskning

Der er i Danmark ikke ydet midler til forskning inden for sundhed og trivsel, men generelt gælder, at forskere, der modtager støtte fra The Coca-Cola Company:

•       Forventes at udføre forskning, der er faktuel, transparent og objektivt udført;

•       Forventes at opstille en passende formuleret hypotese og at udføre forskning, der vil besvare de relevante spørgsmål, snarere end favorisere et bestemt resultat; har fuld kontrol over undersøgelsens design, udførelse og indsamling, analyse og fortolkning af data;

•       Opfordres til at offentliggøre deres forskning; og

•       Forventes at offentliggøre deres finansieringskilder i alle publikationer og offentlige præsentationer af data.

 

Poster der er in- eller ekskluderet fra januar 2010 - September 2016 


Partnerskaber og forskning inkluderet:

1. Finansiering tilvejebragt af The Coca-Cola Company, en af ​​selskabets filialer, datterselskaber eller The Coca-Cola Foundation for forskning vedrørende kostindtag, ernæring og sundhed, eller til fysisk aktivitet til juridiske enheder, der opererer i Danmark.

2. Finansiering tilvejebragt af The Coca-Cola Company, en af ​​selskabets filialer, datterselskaber eller The Coca-Cola Foundation til juridiske enheder, der opererer i Danmark inden for sundhed og ernæring, eller aktiviteter inden for fysisk trivsel.

Partnerskaber og forskning ekskluderet:

1. Finansiering tilvejebragt af The Coca-Cola Company, en af ​​selskabets filialer eller datterselskaber, eller The Coca-Cola Foundation til enheder, der ikke opererer i Danmark.

2. Finansiering, der udelukkende er tilvejebragt af vores tapperipartnere (aktiviteter finansieret i fællesskab vil blive oplyst, undtaget den del af den del af budgettet, der er finansieret af vores partnere).

Forskning i nye ingredienser, emballage, produkter eller brands.

4. Forskning om indholdsstoffer, emballage, produkter eller mærker, der ikke er relateret til kostindtag, ernæring og sundhed, eller til fysisk aktivitet.

5. Betalinger til tredjepartsudbydere af medietjenester, reklame og logistik til støtte i forbindelse med "partnerskaber" for programmer og kommunikation inden for sundhed og trivsel.

6. Betalinger på mindre end 500 DKK årligt.

I forbindelse med udarbejdelsen af denne liste, anvender vi begrebet "partnerskab" i bred forstand, med henvisning til enheder, der opererer i Danmark og som har modtaget støtte fra The Coca-Cola Company, en af ​​selskabets filialer eller datterselskaber, eller The Coca-Cola Foundation til støtte for deres programmer og kommunikationsaktiviteter inden for sundhed og trivsel, gennemført fra 2010 til 2016.

Tidsramme: 1. januar 2010 til 30 September, 2016.

Valuta: Alle beløb oplyses i DKK eksklusive moms. Når beløb er blevet konverteret fra andre valutaer til DKK er dette er gjort ved hjælp af en gennemsnitlig årlig samlet valutakurs for det år, hvor betalingen blev foretaget.

Vi har i god tro offentliggjort al relevant finansiering i forhold til sundhed og trivsel. Hvis vi uforvarende har udeladt noget, som opfylder kriterierne, der skal indgå, vil vi oplyse det i en efterfølgende opdatering, som vi foretager hvert år.

COCA-COLA ON SOCIAL

ITEMS
VIEWS
FØLGERE