Som en ansvarlig global virksomhed fortsætter vi vores færd mod at blive en mere nyttig og effektiv partner. I slutningen af 2015 forpligtede vi os selv til at deklarere al vores støtte til velvære- og sundhedsrelateret forskning og partnerskaber fra 2010 og fremefter. I USA har vi forpligtet os til at opdatere denne liste to gange årligt.

Hvis du er en regelmæssig læser af Coca-Cola Journey vil du måske have bemærket, at vi har færre punkter på vores åbenhedslister for hver rapporteringsperiode. Det skyldes delvist indførelsen af de nye retningslinjer i vores selskab for, hvordan vi vil yde finansiel støtte for velvære- og sundhedsrelateret forskning.

I februar 2016 begyndte vi at indføre disse retningslinjer for bedre at kunne definere vores engagement på disse områder. Indførelsen af disse nye retningslinjer på tværs af vores organisation er pågående og er som følger:

Velværerelateret forskning og partnerskaber med trejdepart

Selskabet (d.v.s. The Coca-Cola company og/eller dets afdelinger og datterselskaber, inkl. The Coca-Cola Foundation) vil hverken direkte eller gennem tredjepart (som f.eks. en brancheorganisation) yde finansiel støtte til hele projekter inden for velværerelateret forskning. I stedet vil vi udelukkede yde finansiel støtte til sådan forskning hvis en ikke-Coca-Cola-relateret enhed oppebærer mindst 50% af forskningsomkostningerne. Vi vil heller ikke yde tredjepart kompensation eller goder eller betale for rejseomkostninger for at øge kendskabet til videnskabelig velværerelateret research. Endelig vil vi heller ikke som eneste selskab yde støtte til programmer, der engagerer gruppen af professionelle aktører på sundhedsområdet.

Selskabet vil udfase enhver ydet støtte af selskabsejet eller branded sundheds- og velværerelaterede platforme, der har til formål at fremme velvære. Selskabet vil ligeledes udfase og afbryde støtte til Beverage Institute of Health & Wellness såvel som dets støtte til Active Healthy Living-programmer globalt.

Ernæringsmærkning og ernæringsinformatoin

Selskabet deklarerer ernæringsinformation på dets emballage jævnfør nationale regulatoriske krav. Såfremt regulering ikke eksisterer vil ernæringsdeklaration blive givet jævnfør Codex Alimentarius Guidelines on Nutrition Labeling (CAC/GL 2-1985). Derudover vil energiindhold (udtrykt som kalorier, kilokalorier eller kilojoules) blive oplyst forrest på vores emballage med undtagelse af returnerbare eller genopfyldelige samt multifunktionelle flasker (glas og plsatic) med permanent trykte mærkater; samt for vand med og uden brus uden smags- og sødestoffer, inklusive mineralvand. Hvis ernæringsinformationen ikke findes på emballagen skal den være at finde på alternative vis som f.eks. ved at lægge oplysninger frem på Selskabets hjemmeside. På næsten alle markeder fremgik energideklaration (kalorier) på forsiden af vores emballage efter vores globale krav om ernæringsinformation blev indført i løbet af regnskabsåret 2016.