SIDST REVIDERET: 22-06-2018

I. Generel erklæring om personlige oplysninger

Følgende Privatlivspolitik ("Privatlivspolitik") optegner vores politik i forhold til at behandle de personlige data, vi indsamler om dig på www.coca-cola.dk ("Hjemmesiden").

NV, Coca-Cola Services SA, med registreret kontor i Chaussée de Mons 1424, 1070 Bruxelles ("CCS"), er den dataansvarlige (i henhold til Europa-Parlamentet og Europarådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personlige data og om fri udveksling af sådanne data og om ophævelse af direktiv 95/46/EF, i det følgende benævnt "den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR)"), der er ansvarlig for behandlingen af dine personlige data i forbindelse med Hjemmesiderne (i det følgende benævnt "vi", "os" og "vores").

II. Hvilke personlige data behandler vi, og hvorfor?

Vi behandler personlige data indsamlet via Hjemmesiden. Personlige data skal forstås som enhver oplysning relateret til en identificeret eller identificerbar, fysisk person (som det forstås i GDPR).

1. Hjemmesidebesøg

Vi indsamler følgende personlige data, når du besøger Hjemmesiden, hvadenten du er registeret bruger hos os eller ej:

 • IP-adresse
 • information om din enhed (f.eks. skærmstørrelse)
 • (social) bruger-ID, hvis det findes
 • lokation
 • brugen af hjemmesiden (f.eks. hvordan du bruger vores Hjemmeside)
 • offentligt indhold, du kan have postet på (sociale) netværk (såsom billeder, kommentarer, navne)

Vi bruger din IP-adresse, såvel som cookies, til at indsamle disse personlige data:

 • IP-adresse: Din IP-adresse (internet protocol) er et tal, unikt for din computer, der automatisk tildeles af din internetudbyder (ISP). Hver gang du besøger Hjemmesiden, bliver din IP-adresse automatisk registreret og gemt i vores server-logfiler, der viser de gange, du har besøgt Hjemmesiden, og de individuelle sider, du så. Behandlingen af din IP-adresse er beskrevet i vores Cookiepolitik her https://www.cocacola.dk/da/legal/how-we-use-cookies/. Undtagen når behandlingen af din IP-adresse er strengt nødvendig for at sikre, at Hjemmesiden fungerer korrekt, eller for at yde de tjenester, du har bedt om, kan du acceptere eller afvise vores behandling af din IP-adresse for hvert enkelt formål ved at tilgå vores Præferencecenter som du finder i bunden af vores Cookiepolitik på https://www.cocacola.dk/da/legal/how-we-use-cookies/.
 • Cookies: Behandlingen af dine personlige data via cookies er beskrevet i vores Cookiepolitik her https://www.cocacola.dk/da/legal/how-we-use-cookies/. Undtagen når behandlingen af dine personlige data, indsamlet via brug af cookies, er strengt nødvendig for at sikre, at Hjemmesiden fungerer korrekt, eller for at yde de tjenester, du har bedt om, kan du acceptere eller nægte vores brug af cookies til hvert enkelt formål ved tilgå vores Præferencecenter som du finder i bunden af vores Cookiepolitik på https://www.cocacola.dk/da/legal/how-we-use-cookies/.

Du vil generelt ikke blive bedt om at logge ind eller afgive personlige data for at tilgå Hjemmesiden. Det kan være nødvendigt at logge ind for at anvende visse funktioner.

2. Særlige funktioner, muligheder og andre formål

Vi behandler også følgende personlige data ud over dem, der er specificeret under 1. Ovenfor, til formålene beskrevet herefter:

 • basale, personlige oplysninger (fornavn/efternavn/alder)

Vi bruger dine personlige data til følgende formål:

a. Svar på dine anmodninger/administrative interaktioner

 • For at svare på dine henvendelser, spørgsmål og kommentarer og til at udføre dine anmodninger

Du har mulighed for at kontakte os via Hjemmesiden. Hvis du sender os en besked via Hjemmesiden, bruger vi dine personlige data til at hjælpe med de spørgsmål, forslag og klager, du måtte have.

Generelt videresender vi ikke nogen anmodninger eller spørgsmål til tredjeparter, med undtagelse af produktrelaterede klager, som vi vil videresende til den relevante aftapningsvirksomhed, Carlsberg Danmark.

Lovgrundlag for datahåndtering: vores legitime interesse i at besvare dine spørgsmål.

 • For at sende dig administrativ information, såsom oplysninger vedrørende Hjemmesiden og ændringer af vores vilkår, betingelser og politikker.

Vi bruger dine personlige data til at give dig vigtige oplysninger om Hjemmesiden, dine transaktioner og eventuelle ændringer i vores vilkår og betingelser, vores politikker eller denne Privatlivspolitik ("Vigtige E-mails").

Lovgrundlag for datahåndtering: vores legitime interesse i at holde dig informeret via e-mail om ændringer af Hjemmesidens vilkår og betingelser og af denne Privatlivspolitik.

b. Dataanalyse, der identificerer tendenser og forbedrer Hjemmesiden og Coca-Colas produkter og services

Vi indsamler dine personlige data i aggregeret form for at måle dit engagement med vores Hjemmeside (f.eks. hvordan du bruger vores Hjemmeside, hvornår bruger du den, ved hjælp af hvilken enhed) og vores marketingkommunikation (f.eks. om du åbner dem eller ej, hvilke links du klikker på), for at udlede generelle forbrugstendenser og mønstre fra denne analyse. Denne analyse hjælper os med at lære Hjemmesidens brugere bedre at kende og tilpasse vores Hjemmesidetil brugerens identificerede præferencer, men også mere generelt at tilpasse Coca-Colas produkter og tjenester til brugernes generelle præferencer.

Lovgrundlag for datahåndtering: dit samtykke.

Du kan acceptere eller afvise denne indsamling og brug af dine personlige data med det formål at udføre dataanalyser for at udlede tendenser og forbedre vores hjemmeside og mere generelt Coca-Cola-produkter og -tjenester ved at indstille dine præferencer i privatlivskontrolpanelet, der er tilgængeligt på id.coke.com. Du skal blot klikke på den relevante boks, hvis du vil have dine personlige data behandlet og fjerne fluebenet, hvis ikke. Boksen er uden flueben som standard.

Du kan tilbagekalde dit samtykke til indsamling og brug af dine personlige data til ovennævnte formål ved at tilgå privatlivskontrolpanelet, der er tilgængeligt på id.coke.com og fjerne fluebenet i det relevante Boks. Du kan også give os besked om, at du vil trække dit samtykke tilbage via e-mail, ved at ringe eller skrive til os ved hjælp af de kontaktoplysninger, der findes i kapitel VIII af denne Privatlivspolitik. Når du har trukket dit samtykke tilbage, stopper vi behandlingen til det relevante formål.

c. Konkurrencer, gevinstlodtrækninger, brugerundersøgelser og andre særlige tilbud/kampagner

Vi udbyder konkurrencer, lodtrækninger, brugerundersøgelser og lignende tilbud/kampagner via Hjemmesiden, der kan kræve online-tilmelding (inklusive din e-mail, bruger-ID og kodeord). Generelt vil vi bede om visse personlige oplysninger, hvis du tilmelder dig en konkurrence, lodtrækning, undersøgelse eller andre tilbud/kampagner, for at kunne gennemføre begivenheden til dens afslutning, og holde dig opdateret derom.

Lovgrundlag for datahåndtering: håndteringen af de Personlige Data, som du giver os, når du tilmelder dig en konkurrence, lodtrækning, undersøgelse eller andre tilbud/kampagner til ovennævnte formål er baseret på opfyldelsen af den relevante kampagnes brugsbetingelser.

Du bør omhyggeligt læse vilkårene og betingelserne (herunder eventuelle databeskyttelsesbestemmelser) for konkurrencer, lodtrækninger, undersøgelser eller andre specielle tilbud / kampagner, du kan deltage i via Hjemmesiden, da de kan indeholde andre vigtige oplysninger om brugen af dine personlige data fra os eller nogen sponsor. Hvis disse vilkår, betingelser og databeskyttelsesbestemmelser ikke stemmer overens med de anførte i denne Privatlivspolitik, har disse andre bestemmelser forrang.

d. Virksomheds-/M&A-operationer

Vi bruger dine personlige data med henblik på at udføre enhver omorganisering, fusion, salg, samarbejde, opgave, overførsel eller anden disponering af alle eller en hvilken som helst del af vores virksomhed, aktiver eller aktier (deriblandt i forbindelse med enhver konkurs eller lignende retslig aktivitet).

Lovgrundlag for datahåndtering: vores legitime interesse i udførelsen af virksomhedens strategi.

e. IT-administration

Vi bruger dine personlige data til at diagnosticere serverproblemer, administrere Hjemmesiden og sikre, at den fungerer ordentligt.

Lovgrundlag for datahåndtering: vores legitime interesse i at administrere vores IT-systemer og netværk og sikre, at Hjemmesiden fungerer teknisk.

III. Hvem deles DINEPersonlige DATA med?

Vi deler dine personlige data med følgende modtagere:

 • Coca-Cola Nordic Services ApS
 • Amazon Web Services, som hoster Hjemmesidens platform;
 • Adobe Experience Manager, som hoster den platform, der håndterer "kontakt os"-henvendelser;
 • Mulesoft Support, som yder teknisk support og vedligeholdelse af platformen, hvor svar på "kontakt os"-henvendelser opbevares;
 • MSBI Support, som yder teknisk support og vedligeholdelse af platformen, hvor svar på "kontakt os"-henvendelser opbevares;
 • MSTR Support, som yder teknisk support og vedligeholdelse af platformen, hvor svar på "kontakt os"-henvendelser opbevares;
 • MRM McCann, som (i) sikrer vedligeholdelsen af platformen, hvor "kontakt os"-henvendelser opbevares, (ii) understøtter og styrer abonnementslister til nyhedsbrev, (iii) styrer vores hjemmesidedatabaser og (iv) udfører dataanalyse-vedligeholdelse;
 • LiveFyre;
 • Gigya;
 • Google Analytics og Google Doubleclick, som måler dit engagement med vores Hjemmeside (f.eks. hvordan du bruger vores Hjemmesider, hvornår bruger du dem, ved hjælp af hvilken enhed) og udleder generelle forbrugstendenser og mønstre fra denne analyse, der lader os forbedre Coca-Colas produkter og services.
 • Qualtrics, som administrerer vores undersøgelser;
 • Capgemini, som yder teknisk support og vedligeholdelse af platformen, hvor svar på "kontakt os"-henvendelser opbevares;
 • Salesforce, som hoster platformen, hvor svar på "kontakt os"-henvendelser opbevares;
 • Triscal, som opbevarer personlige data fra "kontakt os"-henvendelser;
 • CCA International, som yder support til Customer Interaction Centers aktiviteter;
 • Findasense; som yder support til Customer Interaction Centers aktiviteter;
 • The Coca-Cola Company

IV. Hvilke personlige data overføres uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde?

For at opfylde de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik, overfører vi dine personlige data til følgende lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("Tredjelande"), der anses for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i henhold til artikel 45 i GDPR:

Vi overfører også dine personlige data til Tredjelande, der ikke sikrer et
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. I så fald er vores dataoverførsler underlagt følgende passende sikkerhedsforanstaltninger, i overensstemmelse med GDPR, for at sikre, at dine personoplysninger er
tilstrækkeligt beskyttede:

– Standardklausuler om databeskyttelse vedtaget af EU-Kommissionen i henhold til artikel 46, stk. 2, i GDPR (klik her for at få adgang til
EU-Kommissionens beslutning om standardkontraktklausuler for overførsler til datahåndtering etableret i Tredjelande); og

- EU-USA Beskyttelse af personlige oplysninger for overførsler til enheder beliggende i USA (klik her for at få adgang til EU-Kommissionens beslutning vedrørende EU-USA. Beskyttelse af personlige oplysninger).

For at få alle relevante oplysninger vedrørende overførsler af dine
personoplysninger til Tredjelande (herunder de relevante overførselsmekanismer), kontakt  venligst vores  Data  Protection  Officer  på DPO-Europe@coca-cola.com.

V. Andre vigtige noter vedrørende vores overholdelse af databeskyttelsesforordningen

1. En særlig note til forældre

Vi tager vores ansvar for børn og unge under 16 år og de dertil hørende online-privatlivslove meget alvorligt. Hjemmesiden er ikke beregnet til brug af nogen personer i denne aldersgruppe, og enhver under 16 anmodes om ikke at dele nogen personlige data gennem Hjemmesiden.

2. Sikkerhed

Vi har indført en række sikkerhedsforanstaltninger og værktøjer til at sikre, at personlige data under vores kontrol er beskyttet mod tab, misbrug og modifikation. Når du giver os dit kreditkortnummer, overføres nummeret til os af din browser ved hjælp af SSL (Secure Socket Layer), et format krypteret i overensstemmelse med branchestandarder. Ingen metoder til overførsel eller opbevaring af data er fuldstændig sikker. Selvom vi gør vores bedste for at beskytte dine personlige data, kan vi ikke garantere sikkerheden for alle de oplysninger, du giver via Hjemmesiden eller i forbindelse med den. Hvis du har grund til at tro, at din interaktion med os ikke længere er sikker (f.eks. hvis du er bekymret for sikkerheden for enhver brugerkonto, du har hos os), skal du straks informere os om eventuelle problemer, du måtte opleve, ved at kontakte os via en af mulighederne under afsnit VII eller "Kontakt os" på hjemmesiden. Vær venligst opmærksom på, at kontakt via post vil forsinke vores behandling af problemet, og dermed også kan forsinke vores svar.

VI. Tredjepartshjemmesider

Hjemmesiden er forbundet til tredjepartshjemmesider. Tilknyttede websteder, der er hostet af tredjeparter, herunder websteder tilhørende vores partnere, er uden for vores kontrol, og vi påtager os intet ansvar for den databeskyttelsespraksis, der anvendes af disse tredjeparter. Sådanne links er udelukkende tilgængelige for at gøre det lettere for dig og indikerer ikke, at den relevante tredjepart er godkendt af os. Når du leverer betalingsoplysninger eller andre personlige data via et af disse tredjepartswebsteder, finder den relevante transaktion sted på den relevante tredjeparts websted og ikke på vores, og eventuelle personlige data fra dig vil blive indsamlet og kontrolleret i overensstemmelse med den relevante tredjeparts datasikkerhedspolitik. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på disse tredjeparters retningslinjer og praksis for personoplysninger.

Denne Hjemmeside bruger også softwarekomponenter som plugins fra sociale og andre netværk, såsom Facebook, Brightcove, Twitter, LinkedIn og Pinterest. Disse plugins kan identificeres ved et logo eller en yderligere "like"-knap (Facebook). Når du besøger websteder, der bruger denne type plugin, vil din browser automatisk oprette en direkte forbindelse til netværkets servere, sende indholdet af plugin-modulerne til din browser og derefter integrere dem i Hjemmesiden. Som følge af dette bliver oplysninger om dit besøg på vores Hjemmeside videresendt til det relevante netværk.

Hvis du klikker på "like"-knappen, bliver oplysningerne overført direkte til Facebook og opbevaret der.

Databeskyttelsespolitikkerne for disse netværk giver yderligere oplysninger om formålet med og rækkevidden af deres indsamling, behandling og brug af data, om dine rettigheder og indstillinger, der kan hjælpe dig med at beskytte dit privatliv.

VII. Hvilke rettigheder har du i forbindelse med vores behandling af dine personlige data, hvordan kan du udøve dem, og hvordan kan DU komme i kontakt med os?

Du har ret til:

 • at få udleveret en kopi af alle de personlige data, vi opbevarer om dig, med visse relaterede oplysninger;
 • at anmode om, at vi opdaterer eller retter alle ukorrekte personlige data, eller at vi færdiggør ufærdige personlige data;
 • at anmode om ophævelse af håndteringen af dine personlige data til brug ved direct marketing-beskeder.

Du har også ret til, under visse omstændigheder:

 • at gøre indsigelse mod brugen af dine personlige data;
 • at kræve, at vi sletter dine personlige data;
 • at "begrænse" vores behandling af dine personlige data, så den kun kan fortsætte underlagt meget stramme restriktioner; og
 • at kræve personlige data, som du har givet os, og som behandles på grundlag af dit samtykke eller udførelsen af en kontrakt mellem dig og os, bliver "porteret" til dig eller til en modtager udpeget af dig.

Hvis du ønsker at udøve nogen af ovenstående rettigheder til oplysninger, korrektion, sletning af data, begrænsning af databehandling, ret til indsigelse, for at få dine data overført eller behandling af dine data blokeret, kan du kontakte os ved hjælp af en af nedenstående muligheder.

 1. Du kan sende os en mail på følgende adresse: forbrugerservice@carlsberg.dk
 2. Du kan ringe til os på (+45) 3327 3377
 3. Du kan skrive til os på følgende postadresse:

Coca-Cola Nordic Services ApS
Philip Heymans Allé 17
DK-2900 Hellerup Danmark

4. Du kan kontakte vores Data Protection Officer (DPO) på den følgende adresse: Viale T. Edison 110/B – Sesto San Giovanni (MI), Italien, DPO-Europe@coca-cola.com, og telefonnummer: +39 3401178543

5. Vær venligst specifik mht. hvilke informationer, I vil have os til at gennemse eller ændre.

6. I overensstemmelse med artikel 77 i den generelle databeskyttelsesforordning vil du fortsat have ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed (især i det medlemland, hvor du har din bopælsadresse; opholdssted, arbejdssted eller sted for den påståede overtrædelse) hvis du er af den opfattelse, at dine personlige oplysninger behandles på en måde, der udgør en krænkelse af den generelle databeskyttelsesforordning eller den nye Føderale Databeskyttelsesforordning (BDSG-neu)

VIII. Hvor længe opbevarer vi dine Personlige Data?

Vi har til hensigt at holde dine Personlige Data korrekte og opdaterede. Vi sletter de Personlige Data, vi opbevarer om dig, når vi ikke længere har brug for dem.

Vi opbevarer de personlige data, som vi bruger til formålene beskrevet i denne Privatlivspolitik i op til 2 år, undtagen hvor juridiske krav om at opbevare dine data kortere eller længere tid gælder.

For at vide hvor længe vi opbevarer cookies i dit terminaludstyr, se venligst vores Cookiepolitik på https://www.cocacola.dk/da/legal/how-we-use-cookies/.

IX. Ændringer til denne PRIVATLIVSPOLITIK

Du kan se, hvornår denne Privatlivspolitik sidst blev ændret, ved at se øverst på denne side.

Alle påtænkte ændringer til denne Privatlivspolitik vil blive meddelt dig i god tid, før ændringerne rent faktisk træder i kraft.

Denne Privatlivspolitik er den eneste bemyndigede meddelelse fra CCS vedrørende dens tilgang til indsamling af personoplysninger via Hjemmesiden og for brugen af sådanne personoplysninger fra os. Eventuelle resuméer af denne Privatlivspolitik, der genereres af tredjepartssoftware eller på anden måde (for eksempel i forbindelse med "Platform for privatlivspræferencer" eller "P3P") har ingen juridisk gyldighed og er på ingen måde bindende for os. De kan ikke bruges som erstatning for denne Privatlivspolitik og må ikke afløse eller ændre den.

X. Gældende lovgivning

Denne Privatlivspolitik er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Belgien og enhver anden gældende EU-lovgivning.