5by20 er The Coca-Cola Company’s globale tilsagn om at muliggøre økonomiske uafhængighed for 5 milli-oner kvindelige entreprenører på tværs af virksomhedens værdikæde senest i år 2020. Coca-Cola imple-menterer således programmer, der skal hjælpe kvindelige entreprenører igennem hele Coca-Colas vær-dikæde - lige fra frugtavlere til håndværkere. Dette initiativ tilbyder kvinder adgang til kurser i erhvervs-kompetencer, finansielle ydelser og tilknytning til mentorer - sammen med den selvtillid, der kommer af at opbygge en succesrig forretning.

Læs mere om vores 5by20-projekter her http://www.coca-colacompany.com/stories/5by20