Vores mål er senest i 2020 at give den samme mængde vand tilbage til lokalsamfund og naturen, som vi bruger i vores færdige drikkevarer og produktion.

Mellem 2005 og 2013 udlignede vi ca. 68 % af det vand, som var blevet brugt i vores færdige drikkevarer. Du kan få mere information om resultaterne i vores seneste bæredygtighedsrapport. http://www.coca-colacompany.com/sustainability/annual-sustainability-reports

Vi arbejder på at opnå vandbalance gennem forskellige lokalforankrede vandprojekter i nærområderne. De projekter, vi engagerer os i, har typisk mindst ét af følgende fire formål:  

  • at forbedre adgangen til vand og sanitære forhold;
  • at beskytte vandskel;
  • at forsyne med vand til produktionsbrug; og/eller
  • at undervise i og øge kendskabet til vandproblematikker, herunder et engagement i vandforvalt-ning.

Ofte hjælper vore projekter også til at fremme de lokale livsbetingelser, hjælpe lokalsamfund med at tilpasse sig klimaforandringer, forbedrer vandkvaliteten og styrker biodiversiteten.

Siden 2005 har vi været med i 509 projekter med samarbejdspartnere som Verdensnaturfonden, USAID, The Nature Conservancy, Water for People, UN-HABITAT og FNs udviklingsprogram (UNDP). Til dato an-slås det, at vores initiativer til at forbedre adgang til vand og sanitære forhold alene har været til gavn for mere end 1,9 millioner mennesker.

Du kan læse mere om vores vandprojekter på den globale hjemmeside The Coca-Cola Journey. http://www.coca-colacompany.com/water-stewardship-replenish-report/