Mangel på vand, dårlige sanitære forhold og hygiejne er nogle af de største forhindringer for at afhjælpe fattigdom og opnå økonomisk vækst i mange lande. Omkring 780 millioner mennesker mangler adgang til rent drikkevand, og 2,5 milliarder mennesker mangler ordentlige sanitære forhold.

I Afrika bruger kvinder i gennemsnit 26 % af deres tid på hente vand, hvilket ofte byder på en gåtur på 8 km. Eller mere til den nærmeste vandkilde. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) genererer hver dollar brugt på vand og sanitære forhold 4 dollars i sparet tid, øget produktivitet og nedbragte sund-hedsomkostninger i Afrika.

Mange af vores vandprojekter i lokalsamfundene finansieres gennem The Coca-Cola Foundation og vores fonde over hele verden.

Som deltager i United Nations Global Compact (UNGC) er vi én af en række virksomheder, der har forplig-tet os til at tilpasse vores virksomhed og strategi i forhold til 10 grundfæstede principper, der omhandler menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og anti-korruption. Et af UNGC’s initiativer er CEO Water Man-date, som er et unikt offentligt-privat initiativ, der er etableret for at hjælpe virksomheder med at udvikle og implementere deres politikker og praksis, når det gælder bæredygtige løsninger inden for vand. Vi var blandt de første 6 virksomheder i verden, der sluttede op om Mandatet, da FN lancerede det i 2007.