Som en del af vores arbejde med fylde vandkilder støtter vi Every Drop Matters, der er et langvarigt part-nerskab mellem The Coca-Cola Eurasia and Africa group og FN's udviklingsprogram. Every Drop Matters har som mål at hjælpe lande i Eurasien og Afrika med at nå de såkaldte 2015-mål. Det sker ved at adresse-re de udfordringer, der er forbundet med vandforsyning, sanitære forhold, vandressourceforvaltning og klimaforandringer.

Igennem Every Drop Matters har vi sluttet os sammen med FN om at påtage os mere end 100 projekter i over 20 lande, herunder Albanien, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien og Herzegovina, Bul-garien, Kroatien, Georgien, Kasakhstan, Kirgisistan, Makedonien, Moldova, Montenegro, Rumænien, Rusland, Serbien, Tadsjikistan, Tyrkiet, Turkmenistan, Ukraine og Usbekistan. Projekterne indbefatter genoprettelse af vandskel, bæredygtige landbrugsinitiativer, kompetenceudbygnings hos regeringers vandværksbestyrere og meget andet. Every Drop Matters er kommet mere end 900.000 mennesker di-rekte til gode i Østeuropa ved at forbedre adgangen til rent drikkevand eller gennem forbedret vandfor-valtning.