Kun ilt er ifølge eksperter mere livsvigtigt end vand, og alligevel er vand en ofte overset del af vores kost. Det er essentielt for et godt helbred og velvære at have nok væske i kroppen. Et for lavt indtag af vand er en potentiel årsag til dehydrering, som nedbringer vedligeholdelsen af normale fysiske og kognitive funk-tioner. Normalt skal vi have mindst 2 liter væske om dagen, der kan komme fra forskellige kilder.

Traditionelle læskedrikke, light væskedrikke, mineralvand og juice kan hjælpe med at slukke tørsten og give kroppen den daglige væske. De fleste læskedrikke indeholder alt mellem 87-99 % vand, og Coca-Cola indeholder 89 % vand.

Coca-Cola’s drikkevareproduktion over hele verden følger strikse retningslinjer for produktions- og kvali-tetssikring, og vi begynder altid med en basisvand i topkvalitet for at sikre vores drikkevarer en konse-kvent god smag.

Nordic Nutrition Recommendations (2012) anbefaler, at den vejledende værdi for dagligt indtag af væske for voksne og børn, som udøver lettere fysisk aktivitet og lever under moderate temperaturtilstande, er 1-1,5 liter vand ud over det vand, man får via mad.