Unge motionerer mindre og mindre i overgang fra ung til voksen. To forskellige organisationer går nu sammen med et mål om at gøre 100.000 unge aktive. DGI og Coca-Cola lancerer en 2020-plan med start i Aarhus den 25. oktober og med Odense, der følger trop den 1. november.

DGI og Coca-Cola går nu sammen i et partnerskab for at få 100.000 unge i bevægelse inden 2020. Den primære målgruppe er de 16-21 årige, men de 21-29 årige er også mere end velkomne. Sved på panden og udfordrende idrætsaktiviteter som slackline og panna skal gå hånd i hånd med dét at have det sjovt, god musik og mad. Og de elementer har DGI og Coca-Cola tænkt ind i en ny fælles indsats, der får navnet HappyMoves.

Formålet med partnerskabet er også at igangsætte og drive en ny, agendasættende ungdoms- og bevægelseskultur i samarbejde med de danske kommuner. I et større perspektiv kan indsatsen bane vejen for et byrum med varige aktivitetspladser til unge. I løbet af de første tre år skal op mod 300 små og store events være løftestangen, der kan få de unge til at motionere mere.

- DGI har et klart ønske om, at de unge bevæger sig mere og oftere. Vi er bevidste om, at det er de unge selv, der skal bestemme, hvad der er sjovt og cool inden for det muliges kunst, og det er dét, vi lytter til. Herudover er vi bevidste om, at det er via et sjovt og meningsfyldt fællesskab, at de unge kan blive mere aktive på mere permanent vis, siger Søren Møller, formand for DGI.

Mange idrætsforeninger har en udfordring i forhold til at tiltrække og fastholde de unge.

- Med HappyMoves får vi mulighed for at afprøve nye veje til at gøre de unge mere aktive, samtidig med at de er en del af et fællesskab, og erfaringerne vil både gavne de unge og foreningerne, siger Søren Møller.

To forskellige organisationer løfter i flok

Charlotte van Burleigh, direktør i Coca-Cola:

– At danskerne i overgangen fra ung til voksen motionerer mindre og mindre er et stort problem, som vi gerne vil være med til at adressere. Målet om at igangsætte 100.000 unge inden 2020 er derfor vigtigt, og da det aktive liv som del af en afbalanceret livsstil er essentielt for Coca-Cola, er vi glade for at gå sammen med DGI om at sætte det på samfundsagendaen. DGI’s forståelse for breddeidræt og deres tilstedeværelse i alle dele af Danmark sammenholdt med, at Coca-Cola er en integreret del af den danske ungdomskultur, gør, at vi sammen kan løfte projektmålet, siger Charlotte van Burleigh.

To pilot-events i 2014

HappyMoves skydes i gang i 2014 med to pilot-events. Aarhus er premiere-by med en event den 25. oktober, mens det andet pilot-event løber af stablen i Odense ugen efter, den 1. november. I 2015 ventes HappyMoves at ramme 6 byer, mens 12 byer er med i 2016. Frem mod 2020 vil der blive fulgt op med flere events, så hele Danmark kan være med. Frivillige fra DGI vil være med til at organisere og afvikle de mange events.

Pilot-eventen i Aarhus arrangeres af DGI og Coca-Cola i tæt samarbejde med Aarhus Kommunes projekt ”Kulturhus for unge.” Eventen afholdes i Den Rå Hal, som ligger på Godsbanen, og her kan unge udfordre sig selv og hinanden med street basket, slackline, street gym, taekwondo, panna-cup og meget mere. Pilot-eventen i Odense den 1. november har de samme arrangører, eventpladsen er Byens Ø på Odense Havn.

De to pilotevents er målrettet de unge, som har gratis adgang til eventpladserne. God musik fra DJ’s vil være med til at sætte rytmeboks på aktiviteterne, og lækker mad og drikke vil løbende give brændstof til de unge. De to pilotevents er skabt for de unge i lokalområdet, men alle byens borgere er velkomne til at heppe og juble med.

– HappyMoves er i øjenhøjde med de unge. I en vidensbank samler vi den feedback, de løbende kommer med, og justerer vores events i overensstemmelse hermed. Og så vil vi løbende frem mod 2020 supplere indsatsen med nye, overraskende elementer som fx ’pigernes event” og ’nattrænings-events’, siger Søren Møller.

Fakta om HappyMoves i 2014

 • Formålet med HappyMoves er at sætte 100.000 unge mellem 16 og 29 år i bevægelse frem mod 2020
 • Den flerårige indsats skabes af DGI og Coca-Cola i et partnerskab – danske kommuner bydes med som samarbejdspartnere
 • Partnerskabet ønsker sammen med deltagerne at slå et vigtigt slag for, at unge igen begynder at motionere mere
 • I 2014 er der to pilot-events. Det ene afvikles i Aarhus den 25. oktober i Den Rå Hal ved Godsbanen i tidsrummet 12:00 – 16:30. Det andet løber af stablen i Odense den 1. november på arealerne ved Byens Ø på Odense Havn i tidsrummet 13:00 – 17:00
 • HappyMoves består, hvad angår de to pilot-events, af en række forskellige aktivitetsmuligheder, så der både er noget for de aktive og dem, der mest af alt vil have det sjovt, mens de er aktive
 • På sigt vil indsatsen bane vejen for et byrum med varige aktivitetspladser til unge
 • Alle event-pladser frem mod 2020 lægges, hvor der allerede foregår aktiviteter for målgruppen, og hvor der kan udbygges med nye faciliteter
 • På hver event-plads afholdes der hvert år store events – ’Main Events’. Herudover gennemføres der flere hundrede mindre events de kommende år
 • De forskellige events og deres indhold fastlægges i samarbejde med de unge og HappyMoves Agents, der vil være unge ’first movers’ fra lokalmiljøet
 • Musik er ekstremt vigtigt ved både de store og små events. DJ’en leverer baggrundsmusik og har en afgørende rolle i forhold til at igangsætte og skabe aktiviteterne med en god lydkulisse
 • I løbet af 2015 planlægges der events i 6 byer, og flere byer følger de følgende år

Fakta om de unges motionsvaner

 • Tal fra Idrættens Analyseinstitut (IDAN) viser, at op mod en fjerdel af de unge stopper med at dyrke idræt i løbet af teenageårene
 • IDAN peger på, at frafaldet blandt andet hænger sammen med, at overgangen fra barn til voksen er forbundet med mange livsændringer, og at skolearbejde og vennekreds betyder mere og mere
 • Også Sundhedsstyrelsens tal peger på samme tendenser blandt de unge
 • Og det samme gør DGI’s medlemstal fra idrætsforeningerne
 • Center for Ungdomsforskning m.fl. har fremhævet, at mange unge ønsker, at idræt kobles med noget socialt. Unge vil gerne have nogen at følges med, og det skal være let at skræddersy sit eget program. Samtidig skal der være kvalitet i tilbuddene.

 

For yderligere information, kontakt venligst:

Søren Møller, formand for DGI, tlf.: 2328 0234.

Charlotte van Burleigh, direktør for Coca-Cola Danmark, tlf.: 5158 5803

Majbritt Andersen, pressemedarbejder i DGI, tlf. 2129 4115 

Rikke Koks Andreassen, seniorkonsulent Essencius