Kildevældsdrikkende gæster på McDonald’s i Danmark har i august bidraget til børnehuset ved Rigshospitalet. For hver solgt Kildevæld donerede vi 1 krone til børnehuset. Sammen har vi derfor gjort det muligt at sende 100.000 kroner til Ronald McDonald Hus ved Rigshospitalet.

Ronald McDonald Hus har siden indvielsen i 2002 fungeret som midlertidigt hjem for familier, mens deres barn var indlagt på Rigshospitalet. Flere af disse børn er indlagt så længe, at det kan være svært at få familielivet til at hænge sammen. Men det er helt afgørende for barnet, at have sine forældre og søskende hos sig.

- 100.000 er et flot beløb, som kan bruges til at tilbyde en familie, der har et barn med en alvorlig sygdom indlagt på Rigshospitalet, et hjem uden for hjemmet - tæt på barnet. Faktisk løber den flotte donation op i 200 overnatninger. Vi sætter meget stor pris på, at Kildevæld støtter huset, udtaler daglig leder af Ronald McDonald Hus, Karen Bjørløw Jacobsen.

I Ronald McDonald Hus kan hele familien være sammen og samtidig være tæt på hospitalet. Huset giver familien en tryg base midt i en turbulent periode. Samtidig kan familien dele deres bekymringer og uvisheden med andre familier, der også gennemlever den måske sværeste tid i deres liv.

Personalet og de frivillige i huset gør en særlig indsats for de raske søskende, som kan have det svært, mens deres bror eller søster er indlagt, og der arrangeres ofte aktiviteter for at give familierne et kærkomment frikvarter.

Ronald McDonald Hus er ikke kun et dansk fænomen. Det første Ronald McDonald Hus blev åbnet i 1974 i Philadelphia i USA. I dag findes der 358 huse i verden, der ved hjælp fra Ronald McDonald fonde samler penge ind for at støtte projekter til fordel for alvorligt syge børn.