Coca-Cola arbejder på at udvikle teknologier, der gør det muligt at bruge større mængder genanvendte materialer, ikke bare i vores emballager, men også i andre produkter. Vi anbefaler derfor, at du som for-bruger returnerer tomme PET-flasker med låget på, før de afleverer til returflaskesystemet. Der er nem-lig et marked for alle typer af genanvendt plast.