Vand er hovedingrediensen i vores drikkevarer, centralt i vores produktionsproces og nødvendigt for at dyrke de landbrugsprodukter, vi bruger som ingredienser.

Samtidig er rent, tilgængeligt vand vigtigt for menneskers sundhed og uundværligt for økonomisk frem-gang i lokalsamfund, lige som det er essentielt for økosystemer.

Selvom vi deler bekymringen omkring vandressourcer og den øgede belastningspåvirkning af vand i man-ge dele af verden, mener vi, at verden har nok vand til at dække alles behov - men kun hvis alle arbejder sammen om at forvalte vandressourcerne bedre. Som forbruger af vand og som en virksomhed, der er tilstede både globalt og lokalt, har vi en særlig forpligtelse til at være en ansvarlig forvalter af vand.

Vores virksomhed og samarbejdspartnere arbejder kontinuerligt på at udligne det vandforbrug, der an-vendes i vores produktion. Det er således vores faste mål at være vandneutrale senest i år 2020. Det be-tyder, at senest i 2020 vil vi give den samme mængde vand tilbage til lokalsamfund og naturen, som vi forbruger i vores færdige drikkevarer og produktion.

For at sikre, at vi når dette mål, optimerer og reducerer vi løbende mængden af forbrugt vand per liter færdigt produkt; også selvom produktionsmængderne stiger. Coca-Cola’s aftapningsanlæg rundt omkring i verden genanvender således spildvand, behandler det, så det lever op til miljømæssige krav, og sender det tilbage til naturen på et niveau, så det understøtter det naturlige vandliv—ofte endda i en renere kvalitet, end det blev leveret.