Klimavidenskaben er entydig - globale klimaforandringer er en kendsgerning, og udledningen af menneskeskabte drivhusgasser er en afgørende faktor. Konsekvenserne af klimaforandringer for vores jord er alvorlige og omfattende, med forventede påvirkninger af biodiversiteten, vandressourcer, folkesundheden og landbrug.

Vi mener, at virksomheder kan spille en vigtig rolle i være med til at drive klimaløsninger gennem innovation. Vi arbejder på tværs af Coca-Cola-systemet for at sikre, at vi bruger den bedst mulige blanding af energiressourcer, forbedrer energieffektiviteten i vores produktionsprocesser og nedbringer den potentielle påvirkning af klimaet fra de produkter, vi sælger.

Som virksomhed har vi offentligt tilkendegivet, at vi ønsker at vækste vores virksomhed uden at øge emissionen af drivhusgasser. Det er et ambitiøst løfte, men det er en retning, vi har forpligtet os på. Og vi har allerede gjort betydelige fremskridt.

The Coca-Cola Company og vore partnere over hele verden er dybt engagerede i at finde innovative måder at afbøde de miljømæssige konsekvenser af vores virksomhed. Vi har især fokuseret på vores vandforvaltning og samarbejdet med leverandører omkring emballage.

Vores virksomhed genererer emission af drivhusgasser ved at forbruge energi gennem produktion, ved at forbruge brændstof i vores globale transportflåde og ved at nedkøle vore produkter. Vores bredere forsyningskæde, som omfatter produktion af emballage og det landbrug, der dyrker vore ingredienser, genererer millioner af ekstra tons drivhusgasser.

Vi søger kontinuerligt at forbedre energieffektiviteten på vore anlæg og i vores flåde. Men vi har også fokus på vores udstyr til kolde drikkevarer. HFC'er (hydrofluorokarboner) er en af de seks gasser, som Kyoto-aftalen specifikt opfordrede til at reducere. Vi gør gode fremskridt i forhold til at udfase brugen af HFC i både afkøling og isolering og har indtil videre forbedret energieffektiviteten i vores køleudstyr med 40-50%.

The Coca-Cola Company er medstifter af "Refrigerants, Naturally!" sammen McDonald's og Unilever og med støtte fra FN (UNEP) og Greenpeace. Det er et eksempel på et privat-offentligt samarbejde om innovative løsninger inden for klimabeskyttelse.