Bæredygtighed skal være en del af alt det, vi gør, inden for områderne vand, emissioner, spild og genan-vendelse.

Klima og energieffektivitet

Det er vores mål at vækste vores forretning og ikke CO2-udslip i vores produktionsprocesser. Vi forbedrer energieffektiviteten og nedbringer emissionen af drivhusgasser i udstyret til produktion af kolde drikke-varer.

Emballage

Det er vores mål at avancere inden for emballageløsninger og -systemer, hvor vores emballage vil være en værdifuld ressource til senere brug.

Global ledelse inden for vand

Det er vores mål at give den mængde vand, vi anvender i fremstillingen af vore produkter, tilbage til natu-ren og lokalsamfund.